(0 varer i kurven)

Procesbeskrivelse af produktionen på lindetræerne til Krinsen, Kongens Nytorv

I august 2013 blev Birkholm Planteskole a-s bedt om at afgive tilbud på levering af 80 specialproducerede træer til plantning på Krinsen på Kongens Nytorv når Metroselskabet skulle rømme pladsen efter det store arbejde med at etablere Metrostationer under pladsen.

Birkholm Planteskole a-s vandt udbuddet i hård konkurrence med 2 andre danske planteskoler og herefter gik et nøje planlagt arbejde i gang. Vi havde ikke selv træerne i produktion, så for at være sikre på at få det rette udgangsmateriale havde vi i udbudsfasen allieret os med en stor tysk planteskole som havde 400 træer vi kunne vælge imellem. Dette var vigtigt fordi de nederste 2-3 grenpar allerede skulle være afsat og de skulle sidde parvis overfor hinanden i længderetningen. Torsdag den 30. januar 2014 var en større delegation fra Metroselskabet, Københavns Kommune, Cowi og Birkholm derfor på udvælgelsestur til Hamborg og det lykkedes efter mange timers arbejde at udpege, nummerere, størrelsesopmåle og plombere de 108 træer vi havde besluttet skulle være grundlaget for at lave 80 sikre træer.  Træerne blev leveret til Birkholm Planteskole i midten af marts 2014 og omgående plantet ud på en hel mark som var reserveret til formålet.

Produktionsmæssigt havde vi én kæmpestor udfordring og det var at få træerne til at gro vandret og samtidigt fylde noget; Lindetræet vi arbejdede med var klonen ’Pallida’ som er kendetegnet ved at have udpræget apikal dominans- dvs. træets top vil gro lige op. Vi havde i udbudsfasen stillet spørgsmål ved det fornuftige i at bruge denne klon, men det var vi nødt til af historiske grunde. Vores gartnere fremstillede derfor et stativ som skulle understøtte den form træerne skulle have og bandt efterfølgende grenene til efterhånden som de voksede til – og klippede det ’overflødige’ væk undervejs så træerne kun skulle bruge energi på at gro i den retning vi ønskede. Først i 2018 kunne vi se at projektet ville lykkes – da begyndte træerne at ændre udseende fra todimensionale til tredimensionale.

Træerne skulle leveres med minimum 5 etager af parvist overfor hinanden siddende grenpar og dette er ikke helt enkelt, idet det kræver at der vil komme en gren hvor vi gerne vil have det indenfor 5-10 centimeters nøjagtighed. Af indlysende grunde er dette ikke hvad der sker i praksis og vi måtte derfor ty til lidt tryllerier undervejs. Heldigvis kendte vores meget rutinerede planteskolegartner Uffe Rasmussen et par tricks som løste problemet og samtlige 80 træer er leveret med ikke kun 5 men hele 6 grenpar og yderligere er grenpar nr 7 og 8 sat af så der kan bygges videre på dem. Med andre ord leverede vi mere end forudsat og lovet, hvilket vi har fået stor ros for.

Undervejs har vi arbejdet med en projektgruppe fra Metroselskabet, Københavns Kommune, Cowi og planteskolen som har holdt 2-3 årlige projektmøder hvor vi i en rigtig god ånd har drøftet – og løst – problemerne i projektet på bedste vis. Stor tak og ros til projektgruppen herfra.

Resultatet er blevet at Birkholm Planteskole a-s med stor stolthed kunne levere de 80 træer i perioden januar til marts 2019. Træerne blev kørt ind 9 stk. ad gangen med specialtransport om natten fordi de fyldte godt 5 meter i bredden og intet måtte gå galt. Ikke ét eneste træ blev beskadiget undervejs!

Fra planteskolens side glæder vi os over resultatet og ser med glæde frem til at følge træernes udvikling i de næste mange år