(0 varer i kurven)

Generelle handelsbetingelser

PLANT & PLEJ

Udover nedenstående betingelser sker planteleverancer i henhold til den tværfaglige aftale “PLANT & PLEJ”, der er indgået mellem Dansk Planteskoleejerforening, Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre og Foreningen af Danske Landskabsarkitekter.

Tilbud

Er altid fritblivende indtil skriftlig accept eller ordrebekræftelse foreligger. Tilbud afgives under forudsætning af samlet planteleverence.

Ordre

Ordre noteres under forbehold af tilfredsstillende kultur og enhver form for force majeure, som hindrer os i af effektuere ordrerne i fuldt omfang og i rette tid.

Annullering af noterede, bekræftede ordrer kan kun foretages mod købers dokumenterede force majeure forhold, som hindrer modtagelse. Uden dokumentation noteres tab for købers regning.

Garanti

Garanti for vækst gives ikke. Se dog “PLAN & PLEJ” om kontrolplantning. Garanti for sortsægthed ydes indtil fakturaværdi.

Forsendelse

Forsendelse faktureres med mindre andet er aftalt.

Reklamationer

Kan i de fleste tilfælde kun tages til følge, hvis de er fremsat inden 3 dage fra det tidspunkt planterne er køberen i hænde.

Priser

Ifælge katalog eller tilbud forudsætter, at planter i planteskolen vælges af os, og køberen er pligtig til at respektere gældende sortiments- og bundtningsbestemmelser. Ret til prisændringer forbeholdes. Priserne er eksklusiv moms. Priserne er vejlende og baseret på træer og solitære planter i egen produktion.

Betaling

Er netto kontant, med mindre andet er aftalt.

Af forfaldne, ikke betalte poster, beregnes mora-rente, pt. med 1,5% pr. påbegyndt måned.