(0 varer i kurven)

Krinsen, Konges Nytorv

Efter ti år som byggeplads er der endelig igen træer på Kongens Nytorv.

Formet efter formålet

Fra magasinet Grønt Miljø

Træerne der er plantet er lindeklonen kejserlind, Tilia x europaea ‘Pallida’, den samme sort som blev plantet i 1999. Kejserlind var også det oprindeligt valgte træ da den første Krinsen blev plantet i 1688. Træerne blev i april 2014 udvalgt i planteskolen Lorenz von Ehren i Hamborg hvor de var podet på grundstammer i 2003.

Bag udvælgelsen stod Metroselskabet som bygherre. Det skete i samarbejde med Københavns Kommune og Birkholm Planteskole der nu fik træerne i pleje. Plejen har bl.a. omfattet beskæring og gødskning, men inden for de fem år var det ikke nødvendigt med rodbeskæring. Kun meget tynde rødder var vokset ud af klumpen.

I modsætning til i 1999 blev træerne denne gang formet så de efter udplantning hurtigere når sammen og danner den ønskede stammehæk. Lindenes hovedgrene blev bundet op til et espalier og tvunget til siderne så kronen dannede en flad, nærmest todimensionel, struktur i 60-80 cm dybde. Da træerne blev plantet, kunne nogle af grenene allerede næsten nå hinanden.

Sidegrenene blev samtidig stammet op til de 3 meter som de skal ende med at have i den fuldt tilvoksede stammehæk. Og kronerne blev formet så hovedgrenene sidder i kranse med cirka 60 cm mellemrum opefter så hovedgrenene sidder i samme højde hele vejen op af stammen. I nogle tilfælde er det sket ved at provokere et ‘sovende øje’ frem. De grene der hermed kom frem, er kortere end de øvrige grene. Dette produkt som fagfolk har kaldt en ‘espalieret stammehæk’, er ifølge planteskolen ikke set før i Danmark.

Det var med dette produkt for øje at træerne oprindeligt blev udvalgt i den tyske planteskole. Her blev der udvalgt 108 træer. Fem år senere gik de 96 videre til kommunen. Og de 80 endte med at blive plantet. Både hos kommunen og i planteskolen er der altså træer at tage af hvis nogle af Krinsens træer skulle gå ud eller lide anden overlast.

Da Birkholm leverede planterne i januar 2019, var de næsten 8 meter høje, altså næsten med kronespidsen i den højde som stammehækken senere skal nå. Stammeomkredsen var 40-45 cm, og de store faste rodklumper på 110 cm i diameter og 65-70 cm dybde. Hvert træ vejede omkring 1,2 ton og blev transporteret frem på 5,5 meter brede sættevogne der kunne tage 9 træer ad gangen inklusiv de espalierer der fulgte med.

Se hele artikel fra Grønt Miljø