(0 varer i kurven)

MYCOSpecial

Birkholm MYCOSpecial

  • Havearbejde.
  • Landskabspleje.
  • Planteproduktion .
  • Genopdyrkning.
  • Fremmer vækst og blomstring.
  • Øger tolerance over for sygdomme og skadedyr.
  • Forbedrer tolerancen for vejrmæssige udfordringer.
  • Forbedring af jordens struktur.

Mycorrhiza til alle planter

Mycorrhiza er symbiose af planter og svampe i jorden. Fordelene ved symbiose bliver stadig vigtigere, da sædvanlige plante substater (jordbund/vækstmedie) ikke indeholder mykorrhiza, og mange jordarter er i så dårlig stand, at de ikke kan levere planter med nogen bæredygtig vitalitet.

Svampene forsyner planterne med næringsstoffer, hovedsageligt fosfor og nitrogen, og gør vandet lettere tilgængeligt. Til gengæld modtager de vitale kulhydrater fra planten.

Gennem denne symbiose stimuleres rodvæksten kraftigt, planterne blomstrer mere og bliver mere tolerante over for skadedyr, sygdomme, dårligt vejr og dårlige jordbundsforhold.

Mykorrhizal svampe forbedrer også jordens struktur. Jordsammenlægningen forbedres af hyphal-netværket. Dette er særlig vigtigt med hensyn til erosionskontrol af grønne områder skråninger, volde og tage.

De vigtigste grupper af mycorhizal svampe og deres plante partnere

Mycorrhiza svampe Plantearter
Endomycorrhiza Urteagtige planter. Mange typer af træer, særlige løvfældende træer
Ectomycorrhiza Mange typer af træer, især nåletræer
Ericoid Mycorrhiza Planter af Ericaceae familien, såsom Rhododendron, Azalea, Erica og Blåbær