(0 varer i kurven)

Plantekvalitet

Birkholm Planteskole’s planter er plejet bedst tænkeligt, og de bliver behandlet med omhu på vej fra mark til forbruger!

Planters kvalitet hviler på tre ting:

  • Rigtig dyrkning
  • Rigtig behandling
  • Udvalgt formeringsmateriale

Dette gælder for store såvel som for små planter! Plantestørrelse er kun et prisspørgsmål!

Når der kræves ensartede planter i det ydre som i det indre, må man vælge kloner eller sorter, som formeres ved podning eller stiklinger. Sådanne planters navne er tilføjet klonbetegnelse omgivet af anførselstegn efter det latinske slægtsnavn, f.eks.: Tilia cordata ‘Greenspire’

Arv og sundhed sikres ved udvælgelse af særligt formeringsmateriale til danske forhold. Udvælgelsen foretages efter prøvning på vore statslige forsøgsstationer, i tæt samarbejde med repræsentanter for planteskolerne og forbrugerne. Sådanne planter tilføjes Dafo (står for dansk forskning) f.eks.: Ribes alpinum ’Hemus’ Dafo.

Birkholm Planteskole har den erfaring og faglige indsigt, som disse kulturer kræver.  

Stilles der krav om behersket variation i vækst og udseende, og mindst mulig variation i sundhed og hårdførhed vælges formering ved frø, som er høstet på udvalgte træer (frøkilde, fk) under statslig kontrol.  

Sådanne planter har en frøkildebetegnelse, og Dafo føjes til det latinske navn, f.eks.: Fagus sylvatica fk GRÅSTEN Dafo.  

Vi overlader såningen af frøet til specialplanteskoler, hvor vi køber planterne i den rette størrelse til viderekultur hos os, eller til salg.  

Birkholm Planteskole er altid åben for alle nye udvælgelser til grønne, danske områder.

Kvalitetsstandard for planteskoletræer

Kvalitetsstandard for planteskoletræer” beskriver højstammede gade- og vejtræer, stambuske, flerstammede træer og søjleformede træer. Standarden udspringer af behovet for mere præcise beskrivelser af træer for at opkvalificere.

Plantebetegnelser forklaring

Skovplanter

2/02 års plante på frøbed
1/12 års plante – 1 år frøbed – 1 år udpriklet
1/23 års plante – 1 år frøbed – 2 år udpriklet
2/24 års plante – 2 år frøbed – 2 år udpriklet
0/11 års plante – stikling
0/1-12 års plante – 1 år stikling – 1 år udpriklet
0/1-23 års plante – 1 år stikling – 2 år udpriklet

Halvstam

Halvstammede træer – stammehøjde f.eks. 100-120 cm.

Stammede træer

Stammede træer leveres helst med sidegrene, da disse sikrer en hurtigere genvækst, men naturligvis kan træerne også leveres opstammede.

Størrelsen er angivet i cm stammeomfang, målt 100 cm over jorden, f.eks. 8-10 og 10-12 cm. 3 x omplantede træer er omplantet tre eller flere gange og måles for de fleste arters vekommende fra 12-14, 14-16, 16-18 cm osv. 

Solitære planter

Størrelse angives i cm totalhøjde med interval på 25 eller 50 cm, f.eks. 200-250 cm. 

Plantning

De rigtig store størrelser i een- og flerstammede træer kan leveres plantet på stedet med specialmaskine. Indhent venligst tilbud. 

Priser

10 stk. priser er gældende v. køb af min. 5 stk. 

100 stk. priser er gældende v. køb af min. 25 stk. 

1000 stk. priser er gældende v. køb af min. 500 stk.

Forkortelser

Forkortelser anvendt på etiketter, følgesedler m.m.

fkFrøkilde.
I Busk færdigvare med forgrening fra basis eller kraftig karakteristisk forgrening fra stammen.
IL Lette buske, som foregående, men svagere udvikling.
I C Som I, men dyrket i containere (potte), C kan evt. efterfølges af container størrelse. 
C 2,0 2 liter container.
I K Som I med klump. 
SH Stammehøjde angivet i cm halvstammede.
SHOTræ med krone 180 cm stammehøjde. Størrelse angives i cm stammeomfang, målt 1 meter over jorden, eks. SHO 14-16 cm 3 x = 3 x omplantet
SHO TK Som foregående med klump eller trådklump. 
TH Unge træer med sidegrene. Størrelse angives i totalhøjde.
TH CSom foregående, men dyrket i container. 
TH KTræer med klump, størrelse angives i totalhøjde.
SOLFlerstammet træ eller solitærbusk ab 2 stammer fra ca. basis.
THkEenstammet solitærtræ.
TKTrådklump.
Potte Størrelse Potte diameter (Top)   Potte diameter (Base)   Potte Højde  
9cm 9.0cm 3.5″ 6.0cm 2.5″ 8.5cm 3″
1 Ltr. 13.0cm 5″ 10.0cm 4″ 11.0cm 4″
2 Ltr. 17.0cm 6.5″ 12cm 4.5″ 13.0cm 5″
3 Ltr. 19.0cm 7.5″ 13cm 5″ 15.0cm 6″
4 Ltr. 20.0cm 8″ 15.5cm 6″ 16.5cm 6.5″
5 Ltr. 22.5cm 9″ 16.5cm 6.5″ 18.0cm 7″
7 Ltr. 25.0cm 10″ 19.0cm 7.5″ 20.0cm 8″
10 Ltr. 28.0cm 11″ 24.0cm 9.5″ 22.5cm 9″
15 Ltr. 33.0cm 13″ 25.5cm 10″ 30.0cm 12″
20 Ltr. 35.5cm 14″ 27.5cm 11″ 32.5cm 13″
25 Ltr. 38.5 cm 15″ 30.0cm 12″ 35.0cm 14″
30 Ltr. 41.0cm 16″ 33.0cm 13″ 36.0cm 14″
40 Ltr. 50.0cm 20″ 35.5cm 14″ 45.0cm 18″